Dr. Öğr. Üyesi GÜRCAN UZAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi GÜRCAN UZAL

T: (0282) 250 4082

M guzal@nku.edu.tr

W guzal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Elektronik Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1994-1997
Tez: Binary search alternatifi algoritma geliştirme üzerine bir araştırma (1997)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL)
Öğrenim Yılları: 1991-1993
Tez: Analog elektronik eğitimi ölçme ve değerlendirmesi üzerine bir çalışma (1993)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRONİK
Öğrenim Yılları: 1982-1985
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1986-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Bölüm Bşk. TRAKYA/NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2000-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Elektronik ve Elektrik işlerini yapmak PETEK TEKNİK MALZEME TİC. A.Ş. 1985-1986
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı /
Fizik Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDEM A., UZAL G., SAKA M., High School Students’ Proficiency Perceptions to the Usage of Technology Products at Physics Lessons, The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol. 17, pp. 55-67, 2018.
Özgün Makale Education Research Index, ERIC, EBSCO Online, EBSCO CD Database, The AERA SIG Communication of Research, Australian Goverment, EDNA ONLINE- Education Network Australian, Texshare Database, The Lister Hill Library, of the Health Sciences, The University of Oklohoma Libraries, Williams College Librarries, The University of Sheffield Library, University of Alberta,SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION - Revues electroniques, HEAL- Hellenic Academic Libraries, University of Maryland, The University of Tennessee, Wittenberg University, Cabell’xxs Directories, Index Copernicus Journal Master List, The University of Liverpool Erişim Linki
2. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİGÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 191-203, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ERDEM A., UZAL G., Liselerde Fizik Eğitimini İyileştirme Yönünde Teknolojinin Kullanılmasına Yönelik Yönetici Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, pp. 382-392, 2018.
Özgün Makale EBSCO, MLA, Proquest CSA, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, Sıop Socindex, Citefactor, GlobalImpactFactor(GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, ISAM vb. Erişim Linki
4. ERDEM A., UZAL G., Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri, International Journal of Human Sciences, vol. 15, pp. 509-526, 2018.
Özgün Makale Google Scholar,CrossRef Indexing,IJHS European Community Research Portal: EBSCO HOST, OpenAIRE, WorldCat, Sakarya University, Michigan State Üniversity MSU Libraries, TO-KAT Ulusal Toplu Katalog, asos, Scilit, Genamics, Index Copernicus International,J-Gate Erişim Linki
5. ERDEM A., UZAL G., Öğretmenlerin Teknoloji Destekli Fizik Öğretimindeki Mesleki Gelişim Gereksinimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 10, pp. 710-718, 2017.
Özgün Makale EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Acarindex, Citefactor, GlobalImpactFactor (GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., TEKNİK BİLİMLER MYO ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GELECEKLERİ VE ENDÜSTRİ STAJLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt 2, ss. 108-119, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
2. METE H., UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİNİN DURUMU: NİTEL BİR ANALİZ, ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt 17, ss. 471-481, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeninin Sınıf İçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 64-85, 2015.
Özgün Makale EBSCO,EBSCOhost, INDEXCOPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, ASOS INDEX Erişim Linki
4. ÖNEN F., E. A., U. G., G. A., Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri Tekirdağ Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 5, ss. 115-137, 2011.
Özgün Makale ProQuest,The Asian Education Index,The Directory of Open Access Journals – DOAJ, The AERA SIG, Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB),EBSCOhost® Electronic Journals Service, Ulrich’s Periodicals Directory ,Index Copernicus,EBSCO Education Research Complete,Education Research Index,Education Research Abstract (ERA),SCOPUS,ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,Elsevier
5. UZAL G., ERDEM A., ÖNEN ÖZTÜRK F., GÜRDAL A., Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 4, ss. 64-84, 2010.
Özgün Makale AERA Special Interest Group,Asian Education Index,Asos,DOAJ,Educational Network for Australia (Edna), Genamics JournalSeek,IndexCopernicus,EBSCO-Education Research Complete,Ulakbim SBVT Erişim Linki
6. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğitim Dergisi, cilt 7, ss. 88-104, 2010.
Özgün Makale ProQuest,The Asian Education Index,The Directory of Open Access Journals – DOAJ, The AERA SIG, Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB),EBSCOhost® Electronic Journals Service, Ulrich’s Periodicals Directory ,Index Copernicus,EBSCO Education Research Complete,Education Research Index,Education Research Abstract (ERA),SCOPUS,ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,Elsevier Erişim Linki
7. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Fizik Eğitimi Öğretmenlerin Genel Eğilimleri ve Gereksinimleri, Milli Eğitim Dergisi, cilt 38, ss. 380-390, 2009.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Erişim Linki
8. ÖNEN ÖZTÜRK F., SAKA M., ERDEM A., UZAL G., GÜRDAL A., Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti Tekirdağ Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt 9, ss. 45-57, 2008.
Özgün Makale TUBİTAK - ULAKBİM,EBSCOhost,DOAJ,Türk Eğitim İndeksi,5. Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERSOY Y., U. G., E. A., Fen/Fizik Öğretimi I: Açılımlar, Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN,ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
2. ERSOY Y., U. G., E. A., Fen/Fizik Öğretimi II: Laboratuvar Etkinlikleri, Deneyler, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR,UZAL GÜRCAN,ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., FEN BİLGİSİ FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri ve Gerekli Yenilikleri Edinmeleri, Yayın Yeri: TÜRK FİZİK VAKFI YAYINI, 2006.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., Fizik Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Laboratuvar Etkinliklerindeki Kısıtlar ve Engeller ile İlgili Görüşleri, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., Liselerdeki Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yönetici Görüşleri, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. UZAL G., METE H., ERDEM A., HÜYÜK D., ALTAY S., Meslek Yüksekokullarında Ekmek Yapma Makinesi Kullanımının Uygulamalı Eğitimi: NKÜ Teknik Bilimler MYO Gıda Teknolojisi Programı Örneği, ulead 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., ALTAY S., MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI DERSLERDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖRNEĞİ, ULEDA 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ERDEM A., METE H., UZAL G., ALTAY S., HÜYÜK D., Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Memnuniyeti: NKÜ Teknik Bilimler MYO Örneği, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., ALTAY S., ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANI VE DANIŞMAN MEMNUNİYETİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE (09.05.2018-11.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. UZAL G., METE H., ERDEM A., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili 2007 ve 2017 Yıllarındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması: Tekirdağ MYO Örneği, ISVET2017 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
8. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecekleri ve Endüstri Stajları İle İlgili Görüşleri, ISVET 2017 2.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. ERDEM A., HÜYÜK D., METE H., UZAL G., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Ortamı ve Öğretim Elemenları İle İlgili Görüşleri, ISVET 2017-2.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., LİSELERDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM GEREKSİNİMİ: YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, ULEAD 2017 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.07.2017).
Özet bildiri
11. METE H., UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİ KONUSUNDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
12. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., LİSELERDE FİZİK EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, ULEAD 2017 7th International Congress on Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
13. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NKU TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
14. UZAL G., ERSOY Y., Teachers Suggestions on The Use of Technology for The Improvement of Physics Teaching, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
15. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Need for Professional Development in Technology Supported Physics Teaching Teachers Opinions, Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
16. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Matematik Öğretmenlerinin Öğretmeye ve Öğrenmeye İlişkin Anlayışları ve İnançları, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
17. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMELERİ YÖNÜNDE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Sözlü Bildiri
18. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fizik Öğretmenlerinin Teknoloji KullanımYeterliklerini Geliştirmeleri Yönünde Yönetici Görüşleri, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
19. UZAL G., ERDEM A., Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
20. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Kavramların Öğretimi ve Geliştirilmesi ile İlgili Görüşleri, 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (16.10.2014-18.10.2014).
Tam metin bildiri
21. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Öğretmeninin Laboratuar Uygulama ve Deney Tasarlama Becerileri Konusundaki Görüşleri, 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (16.10.2014-18.10.2014).
Tam metin bildiri
22. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Öğrenme-Öğretme Sürecini Yönetmeleri, Öğretim Yöntemlerinden Yararlanmayla İlgili Yansıttıkları Görüşler, New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE2013 (09.05.2013-11.05.2013).
Özet bildiri
23. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Matematik/Fen Bilimleri Öğretmeninin Öğretim Programı İle İlgili Gerekli Yeterlikleri ve Yeterlikleri Edinememe Nedenleri, New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE2013 (09.05.2013-11.05.2013).
Özet bildiri
24. UZAL G., ERSOY Y., Teknoloji Destekli/Yardımlı Fizik deneyi-I: Çokgezer Ailesinin Balonla Gezintisi, 3 rd International Computer and Instructional Technologies Symposium (07.10.2009-09.10.2009).
Özet bildiri
25. UZAL G., ERDEM A., BABACAN A., Makine Programı Öğrencilerinin İşletmede Yapmış Oldukları Uygulamalı Eğitim Hakkındaki Görüşleri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Poster
26. DALMIŞ İ. S., CENGİZ S., ERDEM A., UZAL G., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Eğitiminde Tekirdağ Örneği, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Poster
27. HÜYÜK D., E. A., U. G., Properties of The Industrial Automation Technician: Views of Business Sector, 1st International 5 th National Vocational Schools Symposium’09 (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
28. UZAL G., E. Y., Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Fizik Bileşeni bağlamında Proje Çalışmaları/Project Works in The Context of Physical Components in The Science and Technology Teaching Program, The First International Congress of Educational Research (01.05.2009-03.05.2009).
Özet bildiri
29. UZAL G., E. A., E. Y., Fen/Fizik Eğitiminde İleri Hesap Makinesi Destekli Laboratuvar Teknolojisi ve Kullanımı, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (16.05.2007-18.05.2007).
Tam metin bildiri
30. ERSOY Y., UZAL G., ERDEM A., Marmara Bölgesindeki Fen/Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri, III.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (04.05.2006-05.05.2006).
Özet bildiri
31. OĞUZHAN DİNÇER E., ERDEM A., ÇELTEK M., UZAL G., ERSOY Y., In-Service Training of Science/Physics Teachers-I: A New Approach and A Flexible Model, The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in The Educational Process (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
32. ÇELTEK M., UZAL G., OĞUZHAN DİNÇER E., ERDEM A., ERSOY Y., In-Service Training of Science/Physics Teachers-II: Difficulties in Teaching and Teachers´ Needs, The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in The Educational Process (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
33. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Views of A Group of Science/Physics Teachers on Laboratory Activities Supported With Technology, IV. International Educational Technology Symposium (24.11.2004-26.11.2004).
Tam metin bildiri
34. UZAL G., ERDEM A., ÇELTEK M., OĞUZHAN DİNÇER E., SANCAR M., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliği-I: Laboratuar Etkinliklerinden Örnekler, 2nd International Balkan Education Congress, Searching Excellence in Education (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
35. UZAL G., ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., The Competences of Special Educational Information of The Lecturers in Vocational and Technical Education, Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslar Arası İşbirliği Konferansı-IVETA (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ALTAY S., ERDEM A., METE H., UZAL G., BİGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAMLARINI TERCİH NEDENLERİ: NKÜ TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, III. LİSNAS ÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ (03.05.2018-03.05.2018).
Özet bildiri
2. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Sınıfiçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Uygulamalarının Türü ve Sıklığı, XI.UFBMEK-Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Okul Yöneticisinin Fizik Öğretmenlerinin Yeterlikleri ile İlgili Görüşleri, XI.UFBMEK-Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri
4. ERDEM A., U. G., E. Y., İki Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Gerçekleştirdikleri Sınıfiçi Eğitim Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Uygulamalı Eğitim Kongresi (13.09.2012-15.09.2012).
Özet bildiri
5. UZAL G., Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi-I: Öğretmen Görüşleri ve Gereksinimleri, Uygulamalı Eğitim Kongresi (13.09.2012-15.09.2012).
Poster
6. ERDEM A., U. G., E. Y., Projeleri Değerlendirme Ölçeğinin Tasarlanması ve Uygulamasının Analizi, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. UZAL G., E. A., E. Y., Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ERDEM A., U. G., E. Y., Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-I: Öğretmen Projelerinin Analizi ve Genel İzlenimler, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ERDEM A., U. G., E. Y., Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi: Öğretmen Gereksinimleri ve İzlenimler, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (08.09.2011-10.09.2011).
Özet bildiri
10. UZAL G., E. A., E. Y., Tekirdağ ili Matematik ve Fen Bilgisi/Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimin Aksamasına Neden Olan Etmenlerle İlgili görüşleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (08.09.2011-10.09.2011).
Özet bildiri
11. ERDEM A., U. G., A. Ç., Bir Grup Sektör Temsilcisinin Meslek Yüksekokullarındaki İşyeri Tabanlı Eğitim Konusundaki Görüşleri, Meslek Yüksekokullarının İş Dünyasına Entegrasyonu ve İstihdam Politikalarına Katkısı Sempozyumu (15.05.2010-15.05.2010).
Tam metin bildiri
12. ERDEM A., UZAL G., YAMAÇ M., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokullarının Bazı Sorunları ve Çözüm Önerileri, 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (14.05.2007-16.05.2007).
Poster
13. UZAL G., ERDEM A., YAMAÇ M., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ve Meslekleriyle İlgili Görüşleri (Tekirdağ MYO Örneği), 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (14.05.2007-16.05.2007).
Tam metin bildiri
14. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenleri için Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleri, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006-ERG (08.04.2006-09.04.2006).
Özet bildiri
15. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi: Etkinlikler ve Model Önerisi, İstek Vakfı Okulları 1.Fen-Matematik Öğretmenleri Sempozyumu (05.03.2005-05.03.2005).
Özet bildiri
16. KARAKAŞ O., ERDEM A., UZAL G., Fizik ve Fizik Eğitimi ile İlgili Internet Sitelerinin İncelenmesi, İstek Vakfı Okulları 1. Fen-Matematik Öğretmenleri Sempozyumu (05.03.2005-05.03.2005).
Poster
17. UZAL G., ERDEM A., OĞUZHAN DİNÇER E., ERSOY F., ÇELTEK M., ERSOY Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Örnekler, İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmeni Sempozyumu (05.03.2005-05.03.2005).
Özet bildiri
18. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Orta Öğretimi Yeniden Yapılandırma Sürecinde Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimi, MEB-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu (20.12.2004-22.12.2004).
Tam metin bildiri
19. ERDEM A., UZAL G., SANCAR M., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Yetkinliği-I: Ölçme aracının Geliştirilmesi, VI. UFBMEK-Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (09.09.2004-11.09.2004).
Tam metin bildiri
20. UZAL G., ERDEM A., Tekniker Adaylarının Endüstri Stajı Konusundaki Görüşleri, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (15.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi Bir Grup Öğretmenin Görüşleri ve Gereksinimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 13.02.2014-14.11.2016.
2. Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları: Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri ve Gerekli Yenilikleri Edinmeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 03.05.2004-03.11.2005.
Üyelikler
Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Üye, 2007-2010.
Tekirdağ Meslek Yüksekokulu-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-.
Katıldığı Kurslar
Robotik Kursu, Yer:Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi, 16.01.2017-20.01.2017.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
4, 5 ve 6. Sınıflarda Basit Araçlarla Fen Deneyleri, Yer:Süleymanpaşa İlköğretim Okulu, 16.03.2007-23.03.2007.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
ISVET 2017 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu , Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Ankara/Türkiye, Düzenleyenler:Sempozyum/BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, 12.10.2017-14.10.2017.
ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS 7th International Congress of Research in Education, Yer:Sözlü Bildiri/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Düzenleyenler:Kongre/ULEAD, EPDAD,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27.04.2017-29.04.2017.
Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress, Yer:Sözlü bildiri/Kongre-Bodrum/Türkiye, Düzenleyenler:Türk Fizik Derneği, 06.09.2016-09.09.2016.
3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Muğla/Türkiye, Düzenleyenler:International EJER Congress 2016/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31.05.2016-03.06.2016.
5th International Conference on Research in Education-ICRE, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Edirne/Türkiye, Düzenleyenler:ULEAD 2015 /Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, 08.10.2015-10.10.2015.
9th International Balkan Education and Science Congress, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Edirne, Düzenleyenler:BES2014/Trakya Üniversitesi,Trakia University Bulgaria,SS.Cyril&Methodius University of Skopje Macedonia,MDLCXIX Universitas Studiorum Zagrabiensis, 16.10.2014-18.10.2014.
XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Adana, Düzenleyenler:XI.UFBMEK/Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak, 11.09.2014-14.09.2014.
ÖYES2013-Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Ankara, Düzenleyenler:ISNITE´2013/Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi , 09.05.2013-11.05.2013.
X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Yer:Sözlü bildiri/Kongre-Niğde, Düzenleyenler:X.UFBMEK/Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27.06.2012-30.06.2012.
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Yer:Sözlü Bildiri/Kurultay-Burdur, Düzenleyenler:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 08.09.2011-11.09.2011.
3 th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Trabzon, Düzenleyenler:Karadeniz Technical University, 07.10.2009-09.10.2009.
1st International 5 th National Vocational Schools Symposium’09, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Konya, Düzenleyenler:UMYOS´09/Selçuk Üniversitesi Kadıhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, 27.05.2009-29.05.2009.
The First International Congress of Educational Research, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Çanakkale, Düzenleyenler:Çanakkale Onsekiz Mart University, 01.05.2009-03.05.2009.
4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Bergama/İzmir, Düzenleyenler:Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, 14.05.2007-16.05.2007.
III. International Symposium on Teacher Education, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Çanakkale, Düzenleyenler:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 04.05.2006-05.05.2006.