Yrd. Doç. Dr. GÜRCAN UZAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. GÜRCAN UZAL

T: (0282) 250 4082

M guzal@nku.edu.tr

W guzal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Elektronik Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1994-1997
Tez: Binary search alternatifi algoritma geliştirme üzerine bir araştırma (1997)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL)
Öğrenim Yılları: 1991-1993
Tez: Analog elektronik eğitimi ölçme ve değerlendirmesi üzerine bir çalışma (1993)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRONİK
Öğrenim Yılları: 1982-1985
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1986-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Bölüm Bşk. TRAKYA/NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2000-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Elektronik ve Elektrik işlerini yapmak PETEK TEKNİK MALZEME TİC. A.Ş. 1985-1986
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Teknolojileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDEM A., UZAL G., Öğretmenlerin Teknoloji Destekli Fizik Öğretimindeki Mesleki Gelişim Gereksinimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 10, pp. 710-718, 2017.
Özgün Makale EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Acarindex, Citefactor, GlobalImpactFactor (GIF), Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmeninin Sınıf İçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 64-85, 2015.
Özgün Makale EBSCO,EBSCOhost, INDEXCOPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, ASOS INDEX Erişim Linki
2. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Proje Değerlendirme Ölçeğinin Uygulamasının Analizi:Fen Bilimleri Öğretmen Projeleri Örneği, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss. 79-94, 2014.
Özgün Makale INDEXCOPERNICUS, ASOS INDEX , OAJI Erişim Linki
3. ÖNEN F., E. A., U. G., G. A., Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri Tekirdağ Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 5, ss. 115-137, 2011.
Özgün Makale ProQuest,The Asian Education Index,The Directory of Open Access Journals – DOAJ, The AERA SIG, Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB),EBSCOhost® Electronic Journals Service, Ulrich’s Periodicals Directory ,Index Copernicus,EBSCO Education Research Complete,Education Research Index,Education Research Abstract (ERA),SCOPUS,ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,Elsevier
4. UZAL G., ERDEM A., ÖNEN ÖZTÜRK F., GÜRDAL A., Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt 4, ss. 64-84, 2010.
Özgün Makale AERA Special Interest Group,Asian Education Index,Asos,DOAJ,Educational Network for Australia (Edna), Genamics JournalSeek,IndexCopernicus,EBSCO-Education Research Complete,Ulakbim SBVT Erişim Linki
5. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinlikleri Mesleki Gelişme Program Modelini Değerlendirme, Türk Fen Eğitim Dergisi, cilt 7, ss. 88-104, 2010.
Özgün Makale ProQuest,The Asian Education Index,The Directory of Open Access Journals – DOAJ, The AERA SIG, Communication of Research Zeitschriftendatenbank (ZDB),EBSCOhost® Electronic Journals Service, Ulrich’s Periodicals Directory ,Index Copernicus,EBSCO Education Research Complete,Education Research Index,Education Research Abstract (ERA),SCOPUS,ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı,Elsevier Erişim Linki
6. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Fizik Eğitimi Öğretmenlerin Genel Eğilimleri ve Gereksinimleri, Milli Eğitim Dergisi, cilt 38, ss. 380-390, 2009.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Erişim Linki
7. ÖNEN ÖZTÜRK F., SAKA M., ERDEM A., UZAL G., GÜRDAL A., Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğretim Tekniklerine İlişkin Bilgilerindeki Değişimin Tesbiti Tekirdağ Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt 9, ss. 45-57, 2008.
Özgün Makale TUBİTAK - ULAKBİM,EBSCOhost,DOAJ,Türk Eğitim İndeksi,5. Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERSOY Y., U. G., E. A., Fen/Fizik Öğretimi I: Açılımlar, Gelişmeler, Yeni Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR, UZAL GÜRCAN,ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
2. ERSOY Y., U. G., E. A., Fen/Fizik Öğretimi II: Laboratuvar Etkinlikleri, Deneyler, Yayın Yeri: Nobel Yayın Dağıtım, Editör: ERSOY YAŞAR,UZAL GÜRCAN,ERDEM AYTEKİN, 2010.
Bilimsel Kitap
3. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., FEN BİLGİSİ FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri ve Gerekli Yenilikleri Edinmeleri, Yayın Yeri: TÜRK FİZİK VAKFI YAYINI, 2006.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UZAL G., METE H., ERDEM A., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim İle İlgili 2007 ve 2017 Yıllarındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması: Tekirdağ MYO Örneği, ISVET2017 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Gelecekleri ve Endüstri Stajları İle İlgili Görüşleri, ISVET 2017 2.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ERDEM A., HÜYÜK D., METE H., UZAL G., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Ortamı ve Öğretim Elemenları İle İlgili Görüşleri, ISVET 2017-2.ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU (12.10.2017-14.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., LİSELERDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ FİZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM GEREKSİNİMİ: YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, ULEAD 2017 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.07.2017).
Özet bildiri
5. METE H., UZAL G., ERDEM A., HÜYÜK D., GIDA TEKNİKERLİĞİ ÖĞRETİMİ KONUSUNDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
6. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., LİSELERDE FİZİK EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, ULEAD 2017 7th International Congress on Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
7. METE H., ERDEM A., UZAL G., HÜYÜK D., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NKU TEKNİK BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ, 7th International Congress of Research in Education (27.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
8. UZAL G., ERSOY Y., Teachers Suggestions on The Use of Technology for The Improvement of Physics Teaching, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
9. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Need for Professional Development in Technology Supported Physics Teaching Teachers Opinions, Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress (06.09.2016-09.09.2016).
Özet bildiri
10. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Matematik Öğretmenlerinin Öğretmeye ve Öğrenmeye İlişkin Anlayışları ve İnançları, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
11. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIM YETERLİKLERİNİ GELİŞTİRMELERİ YÖNÜNDE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Sözlü Bildiri
12. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fizik Öğretmenlerinin Teknoloji KullanımYeterliklerini Geliştirmeleri Yönünde Yönetici Görüşleri, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
13. UZAL G., ERDEM A., Fizik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, ULEAD 2015 Annual Congress:ICRE (08.10.2015-10.10.2015).
Özet bildiri
14. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Kavramların Öğretimi ve Geliştirilmesi ile İlgili Görüşleri, 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (16.10.2014-18.10.2014).
Tam metin bildiri
15. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Öğretmeninin Laboratuar Uygulama ve Deney Tasarlama Becerileri Konusundaki Görüşleri, 9.Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi (16.10.2014-18.10.2014).
Tam metin bildiri
16. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Öğrenme-Öğretme Sürecini Yönetmeleri, Öğretim Yöntemlerinden Yararlanmayla İlgili Yansıttıkları Görüşler, New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE2013 (09.05.2013-11.05.2013).
Özet bildiri
17. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Matematik/Fen Bilimleri Öğretmeninin Öğretim Programı İle İlgili Gerekli Yeterlikleri ve Yeterlikleri Edinememe Nedenleri, New Issues on Teacher Education International Symposium-ISNITE2013 (09.05.2013-11.05.2013).
Özet bildiri
18. UZAL G., ERSOY Y., Teknoloji Destekli/Yardımlı Fizik deneyi-I: Çokgezer Ailesinin Balonla Gezintisi, 3 rd International Computer and Instructional Technologies Symposium (07.10.2009-09.10.2009).
Özet bildiri
19. UZAL G., ERDEM A., BABACAN A., Makine Programı Öğrencilerinin İşletmede Yapmış Oldukları Uygulamalı Eğitim Hakkındaki Görüşleri, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Poster
20. DALMIŞ İ. S., CENGİZ S., ERDEM A., UZAL G., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Eğitiminde Tekirdağ Örneği, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (27.05.2009-29.05.2009).
Poster
21. HÜYÜK D., E. A., U. G., Properties of The Industrial Automation Technician: Views of Business Sector, 1st International 5 th National Vocational Schools Symposium’09 (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
22. UZAL G., E. Y., Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Fizik Bileşeni bağlamında Proje Çalışmaları/Project Works in The Context of Physical Components in The Science and Technology Teaching Program, The First International Congress of Educational Research (01.05.2009-03.05.2009).
Özet bildiri
23. UZAL G., E. A., E. Y., Fen/Fizik Eğitiminde İleri Hesap Makinesi Destekli Laboratuvar Teknolojisi ve Kullanımı, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (16.05.2007-18.05.2007).
Tam metin bildiri
24. ERSOY Y., UZAL G., ERDEM A., Marmara Bölgesindeki Fen/Fizik Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri, III.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (04.05.2006-05.05.2006).
Özet bildiri
25. OĞUZHAN DİNÇER E., ERDEM A., ÇELTEK M., UZAL G., ERSOY Y., In-Service Training of Science/Physics Teachers-I: A New Approach and A Flexible Model, The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in The Educational Process (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
26. ÇELTEK M., UZAL G., OĞUZHAN DİNÇER E., ERDEM A., ERSOY Y., In-Service Training of Science/Physics Teachers-II: Difficulties in Teaching and Teachers´ Needs, The Third International Balkan Scientific Congress, Interculturality in The Educational Process (22.09.2005-24.09.2005).
Tam metin bildiri
27. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., The Views of A Group of Science/Physics Teachers on Laboratory Activities Supported With Technology, IV. International Educational Technology Symposium (24.11.2004-26.11.2004).
Tam metin bildiri
28. UZAL G., ERDEM A., ÇELTEK M., OĞUZHAN DİNÇER E., SANCAR M., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliği-I: Laboratuar Etkinliklerinden Örnekler, 2nd International Balkan Education Congress, Searching Excellence in Education (08.10.2004-10.10.2004).
Tam metin bildiri
29. UZAL G., ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., The Competences of Special Educational Information of The Lecturers in Vocational and Technical Education, Mesleki-Teknik Eğitimde Bölgesel ve Uluslar Arası İşbirliği Konferansı-IVETA (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Bir Grup Fen Bilimleri/Matematik Öğretmeninin Sınıfiçinde Gerçekleştirdikleri Öğretim Uygulamalarının Türü ve Sıklığı, XI.UFBMEK-Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri
2. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Bir Grup Okul Yöneticisinin Fizik Öğretmenlerinin Yeterlikleri ile İlgili Görüşleri, XI.UFBMEK-Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (11.09.2014-14.09.2014).
Özet bildiri
3. ERDEM A., U. G., E. Y., İki Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Gerçekleştirdikleri Sınıfiçi Eğitim Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Uygulamalı Eğitim Kongresi (13.09.2012-15.09.2012).
Özet bildiri
4. UZAL G., Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi-I: Öğretmen Görüşleri ve Gereksinimleri, Uygulamalı Eğitim Kongresi (13.09.2012-15.09.2012).
Poster
5. ERDEM A., U. G., E. Y., Projeleri Değerlendirme Ölçeğinin Tasarlanması ve Uygulamasının Analizi, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. UZAL G., E. A., E. Y., Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. ERDEM A., U. G., E. Y., Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-I: Öğretmen Projelerinin Analizi ve Genel İzlenimler, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi (27.06.2012-30.06.2012).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ERDEM A., U. G., E. Y., Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi: Öğretmen Gereksinimleri ve İzlenimler, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (08.09.2011-10.09.2011).
Özet bildiri
9. UZAL G., E. A., E. Y., Tekirdağ ili Matematik ve Fen Bilgisi/Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimin Aksamasına Neden Olan Etmenlerle İlgili görüşleri, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (08.09.2011-10.09.2011).
Özet bildiri
10. ERDEM A., U. G., A. Ç., Bir Grup Sektör Temsilcisinin Meslek Yüksekokullarındaki İşyeri Tabanlı Eğitim Konusundaki Görüşleri, Meslek Yüksekokullarının İş Dünyasına Entegrasyonu ve İstihdam Politikalarına Katkısı Sempozyumu (15.05.2010-15.05.2010).
Tam metin bildiri
11. ERDEM A., UZAL G., YAMAÇ M., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokullarının Bazı Sorunları ve Çözüm Önerileri, 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (14.05.2007-16.05.2007).
Poster
12. UZAL G., ERDEM A., YAMAÇ M., HÜYÜK D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim ve Meslekleriyle İlgili Görüşleri (Tekirdağ MYO Örneği), 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (14.05.2007-16.05.2007).
Tam metin bildiri
13. UZAL G., ERDEM A., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenleri için Teknoloji Destekli Laboratuar Etkinlikleri, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2006-ERG (08.04.2006-09.04.2006).
Özet bildiri
14. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi: Etkinlikler ve Model Önerisi, İstek Vakfı Okulları 1.Fen-Matematik Öğretmenleri Sempozyumu (05.03.2005-05.03.2005).
Özet bildiri
15. KARAKAŞ O., ERDEM A., UZAL G., Fizik ve Fizik Eğitimi ile İlgili Internet Sitelerinin İncelenmesi, İstek Vakfı Okulları 1. Fen-Matematik Öğretmenleri Sempozyumu (05.03.2005-05.03.2005).
Poster
16. UZAL G., ERDEM A., OĞUZHAN DİNÇER E., ERSOY F., ÇELTEK M., ERSOY Y., Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Örnekler, İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmeni Sempozyumu (05.03.2005-05.03.2005).
Özet bildiri
17. ERDEM A., UZAL G., ERSOY Y., Orta Öğretimi Yeniden Yapılandırma Sürecinde Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimi, MEB-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu (20.12.2004-22.12.2004).
Tam metin bildiri
18. ERDEM A., UZAL G., SANCAR M., ERSOY Y., Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Yetkinliği-I: Ölçme aracının Geliştirilmesi, VI. UFBMEK-Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (09.09.2004-11.09.2004).
Tam metin bildiri
19. UZAL G., ERDEM A., Tekniker Adaylarının Endüstri Stajı Konusundaki Görüşleri, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (15.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Liselerde Teknoloji Destekli Fizik Öğretimi Bir Grup Öğretmenin Görüşleri ve Gereksinimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 13.02.2014-14.11.2016.
2. Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları: Gelişmeleri Sürekli İzlemeleri ve Gerekli Yenilikleri Edinmeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 03.05.2004-03.11.2005.
Üyelikler
Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Üye, 2007-2010.
Tekirdağ Meslek Yüksekokulu-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
ISVET 2017 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu , Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Ankara/Türkiye, Düzenleyenler:Sempozyum/BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, 12.10.2017-14.10.2017.
ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS 7th International Congress of Research in Education, Yer:Sözlü Bildiri/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Düzenleyenler:Kongre/ULEAD, EPDAD,Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27.04.2017-29.04.2017.
Turkish Physical Society 32 nd International Physics Congress, Yer:Sözlü bildiri/Kongre-Bodrum/Türkiye, Düzenleyenler:Türk Fizik Derneği, 06.09.2016-09.09.2016.
3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Muğla/Türkiye, Düzenleyenler:International EJER Congress 2016/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31.05.2016-03.06.2016.
5th International Conference on Research in Education-ICRE, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Edirne/Türkiye, Düzenleyenler:ULEAD 2015 /Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, 08.10.2015-10.10.2015.
9th International Balkan Education and Science Congress, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Edirne, Düzenleyenler:BES2014/Trakya Üniversitesi,Trakia University Bulgaria,SS.Cyril&Methodius University of Skopje Macedonia,MDLCXIX Universitas Studiorum Zagrabiensis, 16.10.2014-18.10.2014.
XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Adana, Düzenleyenler:XI.UFBMEK/Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak, 11.09.2014-14.09.2014.
ÖYES2013-Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Ankara, Düzenleyenler:ISNITE´2013/Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi , 09.05.2013-11.05.2013.
X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Yer:Sözlü bildiri/Kongre-Niğde, Düzenleyenler:X.UFBMEK/Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27.06.2012-30.06.2012.
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Yer:Sözlü Bildiri/Kurultay-Burdur, Düzenleyenler:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 08.09.2011-11.09.2011.
3 th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Trabzon, Düzenleyenler:Karadeniz Technical University, 07.10.2009-09.10.2009.
1st International 5 th National Vocational Schools Symposium’09, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Konya, Düzenleyenler:UMYOS´09/Selçuk Üniversitesi Kadıhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, 27.05.2009-29.05.2009.
The First International Congress of Educational Research, Yer:Sözlü Bildiri/Kongre-Çanakkale, Düzenleyenler:Çanakkale Onsekiz Mart University, 01.05.2009-03.05.2009.
4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Bergama/İzmir, Düzenleyenler:Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, 14.05.2007-16.05.2007.
III. International Symposium on Teacher Education, Yer:Sözlü Bildiri/Sempozyum-Çanakkale, Düzenleyenler:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 04.05.2006-05.05.2006.